Vissza a normál nézetre

Tudományos Diákköri Tanácsok

A Szent István Egyetem karai megalakulásuk óta részt vesznek a Tudományos Diákköri mozgalomban. Hallgatóink jelentős sikereket értek el az elmúlt években a Kari és Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon egyaránt.

A 2018/19. tanév rektori különdíjas hallgatói:

 • Agrár- és Gazdaságtudományi Kar
  Soós Olivér László BSc Környezetgazdálkodási agrármérnök IV. évfolyamos hallgató
  Pályamunka címe: A kolosztrum itatás időpontjának hatása a borjak vérszérum immunglobulin szintjére
  Témavezetők: Szalókiné Dr. Zima Ildikó egyetemi adjunktus és Dr. Ribács Attila főiskolai docens, SZIE AGK Agrártudományi és Vidékfejlesztési Intézet
 • Élelmiszertudományi Kar
  Pozsonyi Béla és Kemény Bálint
  Pályamunka címe: Galakto-oligoszacharid szintézis prediktív modellezése kemometriai módszerekkel
  Témavezetők: Dr. Kovács Zoltán egyetemi docens és Erdős Balázs PhD hallgató, SZIE ÉTK Élelmiszeripari Műveletek és Gépek Tanszék
 • Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  Mezei Martin BSc Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök IV. évfolyamos hallgató
  Pályamunka címe: Szolnok Megyei Jogú Város területi versenyképességének vizsgálata a jövő generációjának szemszögéből
  Témavezető: Dr. Nagyné Dr. Molnár Melinda egyetemi docens, SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
 • Gépészmérnöki Kar
  Kozma Dorottya BSc műszaki menedszer szak, IV. évfolyamos hallgató
  Pályamunka címe: Selejtkezelés optimalizálása az IMI Elektromos Gépeket Gyártó Kft.-nél
  Témavezető: Tóth Réka egyetemi tanársegéd, SZIE GÉK Műszaki Menedzsment Intézet Műszaki Gazdaságtan Tanszék
 • Kertészettudományi Kar
  Pinczés Dóra Növényorvos MSc II. évfolyamos hallgató
  Pályamunka címe: Mi határozza meg a cucumovírusok gazdanövénykörét?
  Témavezetők: Dr. Palkovics László egyetemi tanár, tanszékvezető SZIE KERTK Növénykórtani Tanszék és Dr. Salánki Katalin tud. tanácsadó, osztályvezető MTA ATK Növényi Kórélettani Osztály
 • Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
  Valkai Bence Márk BSc Kertészmérnök, IV. évfolyamos hallgató
  Pályamunka címe: Az antociános elszíneződésű bogyók arányának alakulása hegyes erős paprika talaj nélküli termesztésében
  Témavezető: Dr. Ombódi Attila egyetemi docens, SZIE MKK Kertészeti Intézet
 • Tájépítészeti és Településtervezési Kar
  Kóbori Dorottya
  Pályamunka címe: A kastélykertek szerepe a Maros tere táji örökségében
  Témavezető: dr. Fekete Albert egyetemi docens, tanszékvezető, SZIE TÁJK Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék
 • Ybl Miklós Építéstudományi Kar
  Balogh Dávid BSc Építőmérnöki IV. évfolyamos hallgató
  Pályamunka címe: Pesti mélygarázs munkatérhetárolásának vizsgálata, inklinométeres mérések alapján
  Témavezetők: Firgi Tibor mestertanár, SZIE YMÉK Építőmérnöki Intézet és Borbély Dániel geotechnikus mérnök, Hidépítő – Soletanche Bachy Mélyalapozó Kft.

A 2017/18. tanév rektori különdíjas hallgatói:

 • Agrár- és Gazdaságtudományi Kar
  Egri Norbert Zoltán AGK mezőgazdasági mérnök BSc IV. évf.
  Pályamunka címe: Magágykészítés minőségének vizsgálata különböző talajállapotok mellett
  Témavezető: Dr. Virág Sándor, főiskolai tanár, AGK Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
 • Élelmiszertudományi Kar
  Kaári Dóra ÉTK Biomérnök BSc hallgató
  Pályamunka címe: Endogén gyógyszer transzporterek expressziós változásai MDCKII és Caco2 kísérleti sejtvonalakban
  Témavezető: Dr. Kovács Mónika, egyetemi adjunktus, SZIE ÉTK Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék
 • Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  Baksa Szabina GTK Vezetés és szervezés, Üzletviteli tanácsadás MSc. II. évf.
  Pályamunka címe: Az adat, mint eszköz hatása a vasúti infrastruktúra menedzsment működésére új teljesítménymutatókon keresztül
  Témavezető: Dr. Farkasné Prof. Dr. Fekete Mária, egyetemi tanár, SZIE GTK Közigazgatási, Jogi és Módszertani Intézet
 • Gépészmérnöki Kar
  Török Dávid GÉK gépészmérnöki szak, IV. évfolyam
  Pályamunka címe: Légszárító patron töltőrendszerének optimális kialakítása a szemcsemozgások elemzésével
  Témavezetők: Dr. Keppler István, egyetemi docens, SZIE GÉK Mechanika és Műszaki Ábrázolás Tanszék, Varga Attila, számítási mérnök, Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Kft.
 • Kertészettudományi Kar
  Tóth Adrienn KERTK Növényorvosi MSc II. évf.
  Pályamunka címe: Az Acidovorax citrulli (Schaad et al., 2009) újabb megjelenése hazánkban
  Témavezető: Dr. Karacs-Végh Anita, adjunktus, SZIE KERTK Növénykórtani Tanszék
 • Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
  De Luca Giulia MKK Növénytermesztő mérnök szak, III. évfolyam
  Pályamunka címe: Az arbuszkuláris mikorrhiza szerepe a növény-talaj rendszerben és a növényegyedek között megvalósuló anyagáramban
  Témavezető: Dr. Balogh János, egyetemi docens, SZIE MKK Növénytani és Ökofiziológiai Intézet
 • Tájépítészeti és Településtervezési Kar
  Ruda Fanni Zsuzsanna Tájépítész mérnök MSc, I. évfolyam
  Pályamunka címe: Átmeneti stílusjegyek a német szecessziós és modern kertek között – Kitekintés Rerrich Béla kertművészeti alkotásaira
  Témavezető: dr. Eplényi Anna, egyetemi adjunktus, TÁJK Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék
 • Ybl Miklós Építéstudományi Kar
  Frick Orsolya, Horváth Gabriella, Vöröss András Bendegúz YMÉK, Építész hallgatók
  Pályamunka címe: Sűrűn beépített városrész fél-privát zónáinak zöldfelületi potenciálja
  Témavezetők: Sugár Viktória, tanársegéd, YMÉK, Építészmérnöki Intézet, Baráth Géza, doktorandusz, SZIE MTDI

A 2016/17. tanév rektori különdíjas hallgatói:

 • Élelmiszertudományi Kar
  Simon Natália Témavezetők: Pásztorné Dr. Huszár Klára egyetemi docens, Dr. Kaszab Tímea egyetemi docens, Dr. Gere Attila egyetemi docens
 • Kertészettudományi Kar
  Szakál Fanni Témavezető: Dr. Gosztola Beáta adjunktus
 • Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  Törő Réka
  Témavezető: Prof. Dr. Illés B. Csaba egyetemi tanár, Prof. Dr. Lehota József egyetemi tanár
 • Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Szarvas
  Arany Ferenc Témavezető: Dr. Egri Zoltán adjunktus
 • Gépészmérnöki Kar
  Balogh Luca Témavezető: Dr. Medina Viktor egyetemi docens
 • Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
  Petres Martin Témavezetők: Dr. Körösi Katalin egyetemi adjunktus, Dr. Szabó Zoltán ügyvezető, Dr. Várallyay Éva tudományos főm., Czotter Nikoletta tudományos segédm.
 • Tájépítészeti és településtervezési Kar
  Fentősi Eszter Témavezető: Boromisza Zsombor egyetemi adjunktus
 • Ybl Miklós Építéstudományi Kar
  Juhász Attila Botond Témavezető: Dr. Beda László professzor emeritus 

 

A Karok Tudományos Diákköri honlapjainak elérhetősége:

Agrár- és Gazdaságtudományi Kar

Élelmiszertudományi Kar

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gépészmérnöki Kar

Kertészettudományi Kar

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

Tájépítészeti és Településtervezései Kar

Ybl Miklós Építéstudományi Kar