Vissza a normál nézetre

Karok

Élelmiszertudományi Kar
Dékán: Dr. Friedrich László Ferenc

1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Tel.: +36(1)482-6040
e-mail: info@etk.szie.hu
http://etk.szie.hu/

Intézetei:

 • Biomérnöki és Folyamattervezési Intézet
 • Élelmiszerminőségi, -biztonsági és Táplálkozástudományi Intézet
 • Élelmiszertechnológiai Intézet

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
mb. dékán: Dr. Popp József

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: +36 (28) 522-000
Fax: +36 (28) 410-804
e-mail: info@gtk.szie.hu
www.gtk.szie.hu

Intézetei:

 • Agrobiznisz Intézet
 • Humántudományi Intézet
 • Közgazdasági és Módszertani Intézet
 • Pénzügyi, Számviteli és Kontrolling Intézet
 • Ellátásilánc-menedzsment, Turizmus és Marketing Intézet
 • Vállalatgazdasági, Szervezési és Vezetéstudományi Intézet

Gépészmérnöki Kar
Dékán: Dr. Kátai László

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: +36 (28) 522-025
Fax: +36 (28) 420-997
e-mail: info@gek.szie.hu
www.gek.szie.hu

Intézetei:

 • Folyamatmérnöki Intézet,
 • Gépipari Technológiai Intézet,
 • Géptani és Informatikai Intézet

Kertészettudományi Kar
Dékán: Nyitrainé dr. Sárdy Diána Ágnes

1118  Budapest Villányi út 29-43.
Tel.:+36 (1) 305 7298
email:info@kertk.szie.hu
http://kertk.szie.hu/

Intézetei:

 • Fenntartható Kertészet Intézet
 • Kertészeti Növénybiológiai Intézet
 • Növényvédelmi Intézet
 • Szőlészeti és Borászati Intézet

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
mb. dékán: Dr. Heltai Miklós

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: +36 (28) 522-000
Fax: +36 (28) 410-804
e-mail: info@mkk.szie.hu
www.mkk.szie.hu

Intézetei:

 • Állattenyésztés-tudományi Intézet
 • Biológiatudományi Intézet
 • Környezettudományi Intézet
 • Növénytermesztéstudományi Intézet
 • Természeti Erőforrások Megőrzése Intézet

Tájépítészeti és Településtervezési Kar
Dékán: Dr. Fekete Albert

1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: +36 (1) 305 7291
email:info@tajk.szie.hu
tajk.szie.hu

Intézetei:

 • Kertművészeti és Kertépítészeti Intézet
 • Tájtervezési és Tájvédelmi Intézet
 • Szabadtértervezési és Településépítészeti Intézet

Ybl Miklós Építéstudományi Kar
mb. dékán: Anthony Gall PhD

1146 Budapest, Thököly út 74.
Tel.: +36 (1) 252-1270
Fax: +36 (1) 252-1270
e-mail: info@ybl.szie.hu
ybl.szie.hu

Intézetei:

 • Építőmérnöki Intézet
 • Építészmérnöki Intézet

Szarvasi Campus:
A Szent István Egyetem Szenátusa 2019. október 30-i ülésén az Egyetem funkcionális átalakítása céljából a hatékony és gazdaságos működés érdekében szervezeti átalakulásról döntött, melynek részeként az oktatást-kutatást végző szervezeti egységek intézeti struktúrába szerveződve folytatják tevékenységüket. A szervezeti átalakítás részét képezi az Agrár- és Gazdaságtudományi Kar Öntözési és Vízgazdálkodási Intézetté alakítása az Egyetem Szarvasi Campusán 2020. február 1-től.

Békéscsabai Campus:
A Kormány 1006/2018. (II.1.) Kormányhatározata alapján a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi békéscsabai telephelyű Gazdasági Campusa az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához került.

Gyulai Campus:
A Kormány 1014/2017. (I.12.) Kormányhatározata alapján a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar gyulai telephelyű Egészségtudományi Intézete 2017. február 1. napjától feladat átadás keretében az egyházi fenntartásban lévő Gál Ferenc Főiskola Egészségtudományi Intézeteként működik tovább. A Szent István Egyetem békéscsabai központú Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kara február elsejétől Agrár- és Gazdaságtudományi Kar névvel, szarvasi székhellyel működik tovább.