Vissza a normál nézetre

Tájépítészeti és Településtervezési Kar

Dékán: Dr. Fekete Albert

1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: +36 (1) 305 7291
tajk.szie.hu

A fenntartható fejlesztés elve megköveteli, hogy a termelési és gazdasági növekedés, valamint az ezt szolgáló területfejlesztés és a természeti erőforrások használata a táj és a települések gazdagodásával, a környezeti elemek minőségének javulásával, értékeinek megőrzésével, a tartós növekedési folyamatokat hosszú távon biztosító környezet-állapotok fenntartásával és a létfeltételek javításával járjon együtt. Az ezt elősegítő tervezéshez-fejlesztéshez, ill. szakmai irányításhoz olyan területi szemléletű szakemberek képzésére van szükség, akik a környezet-használat, a környezetterhelés és a területfejlesztés, a tájrendezés, az urbanisztika globális, kontinentális, országos és helyi problémáinak felismerésére, előrejelzésére, ezek elvi és gyakorlati megoldására, konfliktusainak kezelésére, valamint az általános tájépítészeti, településrendezési, környezetminőségi, természet- és tájvédelmi, település-értékvédelmi követelmények szakmai érvényesítésére egyaránt felkészültek.

A Tájépítészeti Kar a szakterületen több mint száz éves múltú oktatási-kutatási hagyományaira és tapasztalataira, a táj- és kertépítészet történetében meghatározó szerepet játszó személyiségeinek példájára, oktatóinak a környezettudomány és más szaktudományok területén szerzett ismereteire és kreatív-alkotói képességeire, valamint gyakorlati jártasságára alapozva, felhasználva hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatainak egészét feladatának tekinti, hogy a tájépítészet, a területfejlesztés és a településrendezés szakterületén valamennyi képzési szinten és struktúrában magas színvonalon ellássa a felsőfokú képzés feladatait.

A kar oktatói-kutatói testületének meggyőződése, hogy a tájépítészek és a településmérnökök munkájára az országnak rendkívül nagy szüksége van, a táj- és településépítészeti feladatok sokasága, a hosszú évtizedek alatt felhalmozódott és aktuális, megoldást kívánó területfejlesztési, tájrendezési, tájrehabilitációs, településfejlesztési és -rendezési, kert- és szabadtérépítészeti alkotó munkák e szakterületek művelőinek bőséges tennivalót biztosítanak és szakmai felelősségre köteleznek, mind a tervezés-fejlesztés, mind az építés kivitelezés, mind a fenntartás-üzemeltetés területén.

E feladata betöltéséhez a kar olyan elveket követ és olyan értékeket tart szem előtt, amelyek megfelelnek a nemzetközi szakmai gyakorlat élvonalának, a hazai sajátosságoknak és az egyetemes emberi érdekeknek. Feladatunk, hogy a hozzánk beiratkozott hallgatóknak lehetővé tegyük és elősegítsük a magas szintű szakmai tudás elsajátítását, a kreatív-alkotói készségek kibontakoztatását és személyiségük fejlődését. E munkánk végső célja, hogy a karon oklevelet szerzett szakemberek tudása és munkája eredményeképpen a táj és a település, az emberi környezet szebb, egészségesebb, értékekben gazdagabb lehessen a ma és a jövő generációi számára.

A Kar feladatának tekinti, hogy az ország és a szakterület igényének megfelelően

  • tájrendező és kertépítő mérnököket,
  • okleveles tájépítész mérnököket,
  • okleveles településmérnököket,
  • tájépítész doktorokat

képezzen és részükre a szükséges tudás és készségek elsajátításához folyamatos kutató-fejlesztő munkával a leghatékonyabb feltételeket megteremtse.