Vissza a normál nézetre

Gépészmérnöki Kar

Dékán: Dr. Kátai László

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: +36 (28) 522-025
Fax: +36 (28) 420-997
e-mail: dekani@gek.szie.hu
www.gek.szie.hu

A Gépészmérnöki Kar jelenlegi képzési struktúrája a mezőgazdasági termelési folyamatok műszaki igényeihez igazodó oktatási formákból fejlődött ki. Ilyenformán a Kar illetve szellemi elődjeinek munkássága több mint kétszáz éves múltra tekint vissza. Kezdettől fogva meghatározó szerepet kapott a mezőgazdasági gépek, a géptan oktatása, később vizsgálata és fejlesztése. A második világháború után, 1950-ben, a Magyar Agrártudományi Egyetem átszervezésekor hozták létre a Gépesítési Szakot, majd a Gépesítési Kart, elsősorban a mezőgazdasági gépállomások szakemberigényének kielégítésére. A Kar önálló szervezetének kiépülése 1950-ben kezdődött meg. Intézményünk jogelődje 1954-ben Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskolává alakult, majd 1957-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kara lett. A Kar kezdetben Budapesten működött, Gödöllőre 1969-ben költözött ki. 2000-ben egy jelentős szerkezeti reform eredményeként immáron a Szent István Egyetem keretében mint Gépészmérnöki Kar folytatja félévszázados múltra visszatekintő tevékenységét.

A Kar küldetése

El lehet-e képzelni a mai nemzetgazdaságot gépek, berendezések nélkül? Ha belegondolunk: Magyarország nem bővelkedik ásványkincsekben, nincsenek tengerei, nem központja a nemzetközi pénzvilágnak sem és ez a sor még sokáig folytatható lenne. Ugyanakkor kevés ország rendelkezik a miénkhez hasonló, kitűnő mezőgazdasági termelési adottságokkal és a vidék fejlesztésében rejlő tartalékokkal. A gazdasági termelési tevékenysége nem más, mint műszaki berendezések célirányos használata. Ezeket a gépeket, berendezéseket pedig üzemeltetni, javítani, forgalmazni, fejleszteni és tervezni kell. A karon szerezhető gépészmérnöki- és a mezőgazdasági gépészmérnöki diplomával mindez megtehető.

Életünk minden mozzanatát áthatja, és jelentős mértékben befolyásolja a műszaki fejlődés, a technikai környezet pillanatnyi színvonala. A kommunikációtechnika, a mechatronika, informatika, létesítmények üzemeltetése és menedzsment ismeretek új területeket jelentenek a műszaki szakemberképzésben, így az erősödő munkaerő-piaci igények kielégítésére indította el a Kar a felsőfokú végzettséget adó mechatronikai mérnöki, létesítménymérnöki és a műszaki menedzser képzéseket.

A karról részletes információt talál önálló honlapján: www.gek.szie.hu