Vissza a normál nézetre

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

Megbízott dékán: Dr. Heltai Miklós
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: +36 (28) 522-000
Fax: +36 (28) 410-804
e-mail: dekan@mkk.szie.hu
www.mkk.szie.hu
 

A karról röviden

Az agrárszakismeretek felsőfokú oktatása Magyarországon közel kétszáz éves múltra tekint vissza. A kor követelményeinek megfelelő, az egyes észak- és nyugat-európai országok mintájára létrehozandó önálló agrártudományi egyetem alapításának gondolata az 1900-as évek elején vetődött fel. Az agrártudományok egyetemi oktatása az első világháborút követően, a Budapesti Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának Mezőgazdasági Osztályán kezdődött meg (1920). Ezt a képzési programot 1934-től a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi Karának Mezőgazdasági Osztálya vette át. 1945-ben Budapest székhellyel és négy karral alapították meg az első önálló Magyar Agrártudományi Egyetemet, melynek célja és feladata az volt, hogy összefogja az ország öt városában működő mezőgazdaság-tudományi, állatorvos-tudományi, erdőgazdaság-tudományi, valamint kert- és szőlőgazdaság-tudományi karokat. A gyakorlati képzés feltételeinek biztosítása érdekében a Magyar Agrártudományi Egyetem Agronómiai-, Állattenyésztési-, Agrárközgazdasági- és Gépesítési Karai, -amelyek később összevonásra kerültek, -1950-től több lépésben átköltöztek Gödöllőre. 1951-től 1956-ig a nagyüzemi termelési ágazatok igényei szerint (növénytermesztés, állattenyésztés, ökonómia) több kar működött egymás mellett, majd 1957-ben a karok egyesültek Gödöllői Agrártudományi Egyetem néven. Több mint félévszázados fejlődésének eredményeként a Gödöllői Agrártudományi Egyetem az ország legnagyobb agrárfelsőoktatási és kutatási intézményévé vált és meghatározó szerepet játszott a hazai agárkutatások számos ágazatában. A Mezőgazdaságtudományi Kar 1999-ben nevét Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar elnevezésre változtatta.

 A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar képzési rendszere

A Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás ésszerű harmonizációja. A Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara a 2005/2006-os tanévtől kezdve – felmenő rendszerben – új képzési struktúrára (egymásra épülő alapképzésre, mesterképzésre és doktori képzésre) tért át. Az alapképzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer első képzési ciklusa, amelyben a megszerzett alapfokozat végzettséget tanúsít, és szakképzettséget nyújt a munkaerő-piacon történő elhelyezkedéshez, továbbá felkészít a képzési rendszer második, mesterképzési ciklusába történő belépésre.

A Kar továbbképzési rendszerének nagy hagyományokkal rendelkező képzési formája a szakirányú továbbképzés (régebbi elnevezése szerint szakmérnöki képzés), amely alapfokozatra és mesterfokozatra is épülhet. A szakirányú továbbképzések munkaerőpiaci jelentősége a megszerzett fokozatokhoz kapcsolódó specializálódásban van, az életen át tartó tanulási folyamat részeként.

Végül, de nem utolsó sorban meg kell említeni egy speciális képzésünket. A felsőfokú szakképzés viszonylag új képzési forma, melynek legfontosabb jellemzője, hogy a képzést választóknak már két év után piacképes tudást és szakmát biztosít, a legtöbb esetben állami finanszírozással.

 

Kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia

Karunk küldetése, hogy részünk legyen a jövőben is élhető környezet megteremtésében és megtartásában. Ezért olyan kutatásokat végzünk, melyek az agrár-környezetgazdálkodást, a vidék- és területfejlesztést, a természetvédelmet szolgálják, de nem hagyják figyelmen kívül az életminőség javítását, a versenyképesség-, az élelmiszer- és jövedelemtermelés feladatait sem.

A megújuló természeti erőforrások, mint alapanyagok, új lehetőséget adnak a környezettudatos és energiatakarékos, a meglévő erőforrásokkal gazdálkodni tudó életmód kialakításához. A mezőgazdaságnak ezért egy új kihívással is meg kell küzdenie: a korábban élelmiszerként/takarmányként termelt növények (vagy azok előállítására használt termőterületek) egy részére ma már az energiaszektor is igényt tart (bioetanol, biodízel vagy más felhasználású biomassza előállítása céljából). A jövő feladata az élelmiszertermelés és a megújuló energiaforrások előállítása közötti egyensúly kialakítása.

A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar oktatói és kutatói intenzív kutatási és pályázati tevékenységet folytatnak. A Kar számos hazai és nemzetközi kutatóintézettel, egyetemmel, vállalattal tart fenn kapcsolatot, végez közös kutatásfejlesztéseket.

A karról részletes információt talál önálló honlapján: www.mkk.szie.hu