Vissza a normál nézetre

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Megbízott dékán: Dr. Anthony Gall

1146 Budapest, Thököly út 74.
Tel.: +36 (1) 252-1270
Fax: +36 (1) 252-1270
e-mail: info@ybl.szie.hu
tanulmanyi@ybl.szie.hu
www.ybl.szie.hu
 
Elismert hírnévre alapozott képzéssel jövőt építünk
 
Intézményünk, az egyik legjelesebb múlt századi magyar építészről elnevezett Ybl Miklós Építéstudományi Kar, több száz éves hagyományra épülő minőségi oktatással büszkélkedhet az építéstudomány területén. Arra törekszünk, hogy hallgatóink számára értékes, korszerű tudás, modern gondolkodás, versenyképes diploma megszerzésére nyújtsunk lehetőséget.  
Az építészet gyönyörű szakma, melyhez folyamatos tanulásra van szükség, és csak alázattal lehet művelni. Intézményünk szellemiségét tükrözi vissza azon alapelvünk, hogy hisszük, aki épít, maradandót épít, az ily módon létrehozott épület magán viseli alkotója személyiségének lenyomatát. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy hallgatóinkkal értékalapú kapcsolatot alakítsunk ki, tradícióinkat ápoljuk, de ugyanakkor képesek legyünk a folyamatos megújulásra.

Büszkék vagyunk arra, hogy az 1879-ben alapított Középipartanoda jogutódjának, valamint az 1898-ban a Középipartanoda kivált Budapesti Magyar Királyi Állami Felső(építő) Ipariskola szellemi örökösei lehetünk. Iskolánk 1901. őszén költözött a Thököly út 74. szám alatti épületbe, melyet azóta is törzsépületként használunk.

A felsőoktatási intézmények integrációs programjának részeként 2000. január 1-jén alakult meg a Szent István Egyetem, melynek szervezetéhez több más intézménnyel együtt az Ybl Miklós Műszaki Főiskola is csatlakozott.
Karunkon az alap- és mesterképzés mellett szakirányú továbbképzések közül is választhatnak azok, akik ide jelentkeznek. Képzési kínálatunkat folyamatosan bővítjük, ezzel is lehetőséget teremtve a szakmai fejlődésre.

Alapképzésen építőmérnöki, építészmérnöki és műszaki menedzser, mesterképzésen tervező építész szakokon folynak képzéseink. Szakirányú továbbképzés keretében SMART CITY szakmérnök, tűzvédelmi szakmérnök, tűzvédelmi szakmenedzser, valamint építőmester szakmérnök képzéseken nyújtunk lehetőséget továbbtanulásra.

Az intézmény egyik alapvető feladata a nemzetközi kapcsolatok ápolása, bővítése, melyet a Külkapcsolati Központ gondoz. Az Erasmus+ program keretében partnerhálózatunk fogadja diákjainkat egy vagy két féléves tanulmányokra vagy szakmai gyakorlatra, ezzel egy időben a külföldi diákok nálunk szerezhetnek új ismereteket.

Az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a sportolási lehetőségek biztosítására is, ráadásul a versenysport iránt érdeklődők is számos lehetőség közül választhatnak. Az iskola és a diákok életében fontos szerepe van a HÖK Irodának, ami egy olyan érdekképviseleti szerv, amely a hallgatók jogaiért és érdekeiért áll ki, tanulóink számára sport- és kulturális rendezvényeket szervez.