Vissza a normál nézetre

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Mb. dékán: Dr. Popp József egyetemi tanár
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: +36 (28) 522-090
e-mail: info@gtk.szie.hu
Honlap: www.gtk.szie.hu
 

A felhasználói oldal igényeire koncentrálunk – sok jó álláshely

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar mintegy négyezer hallgatójával az egyetem legnagyobb kara. A dinamikus növekedés a képzés folyamatos korszerűsítésének, munkaerő-piaci igényekhez való illesztésének az eredménye.

A kar „jogelődjének" az 1957-ben a Mezőgazdaság-tudományi Karba beolvasztott Agrár-közgazdasági Kart tekintjük. A kar akkori megszüntetése nem kifejezetten szakmai és gazdasági szempontok szerint történt, éppen ezért a mezőgazdasági felsőoktatás palettájáról nem sokáig hiányzott a gazdasági-szervezési szemléletű agrároktatás. A hatvanas évek végén az agrármérnök képzésen belül a különféle szakirányoknak megfelelő szakosodás indult meg, és ennek eredményeként 1970-ben a Mezőgazdaság-tudományi Karon belül létre jött az üzemszervezési szak is. Az üzemszervező agrármérnök hallgatók az alaptárgyi, a technológiai és a módszertani ismereteken túl olyan elméleti és gyakorlati ökonómiai-szervezési ismereteket szerezhettek, amelyek segítségével jól megállhatták helyüket az akkori, dominánsan nagyüzemi termelési és értékesítési feltételek közepette. 1980-tól lehetővé vált az üzemszervező agrármérnöki alapdiploma mellett a mérlegképes könyvelői oklevél megszerzése is. A 70-es évek végétől egyre erőteljesebb igény jelentkezett olyan mezőgazdasági szakemberek iránt, akik a gazdálkodással kapcsolatos speciális közgazdasági, pénzügyi, üzleti ismeretekkel és menedzseri kvalitásokkal is rendelkeznek. Ezen igény felismerésének eredményeként jött létre 1987-ben a Társadalomtudományi Kar a mezőgazdaság-tudományi és a mezőgazdasági gépészmérnöki karok gazdaság-, szervezés- és társadalomtudományi tanszékeiből, továbbá a Tanárképző Intézetből és a Gyöngyösi Főiskolából. Ez utóbbi a kar üzemmérnöki intézeteként működött tovább. Egy év után sikerült elfogadtatni az engedélyező főhatóságokkal a képzés célját pontosabban kifejező Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar elnevezést. A '80-as évek végén megindult és 1990-ben lezajlott társadalmi-gazdasági változások új kihívás elé állították a kart. A képzés elveit, tartalmát és szerkezetét egyaránt a kor követelményeihez kellett igazítani.

A folyamatos fejlesztés eredményeként jelenleg öt képzési tudományterületen, négy felsőoktatási szakképzésen, tizenegy alapszakon (BA/BSc) és tizenkettő mesterszakon (MA/MSc), többféle szakirányú továbbképzéseken, felnőttképzési tanfolyamokon szerezhetnek képesítést a hallgatók.

Elsősorban ezekre a szakokra alapítva működik a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola és a
Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola.

Az alapdiplomát szerzett hallgatók tehát a Kar mesterképzésein, majd azt követően a doktori (PhD) képzésben való továbbtanulásra is lehetőséget találnak.

A Kar elismertségét mutatja, hogy a magyar anyanyelvű hallgatók mellett nagyszámú külföldi diák kapcsolódik be a magyar és angol nyelven is folyó képzésbe.

Karunk a V4-es országok három egyetemével együttműködve sikeresen folytat a közgazdaságtan és a menedzsment tudományok területén angol nyelvű mesterképzést.

Kedvező versenyhelyzetünk megőrzése érdekében különös hangsúlyt fektetünk az oktatás minőségére. A hallgatóinkkal együtt közös érdekünk, hogy a nálunk szerzett diplomák megtartsák, sőt tovább erősítsék a munkaerőpiacon kivívott pozíciójukat.

Elengedhetetlen az egyetemek és vállalatok innovatív kapcsolata, mind a hallgatók későbbi elhelyezkedését megkönnyítő gyakorlatok, mind a felsőoktatási intézmények piacképességét javító speciális képzések kialakítása szempontjából.

A gazdasági képzésünk gyakorlatközpontú, komoly kapcsolati rendszere van az egyetemnek a nagyobb magyarországi cégekkel, ami elengedhetetlen a piacképes közgazdász diplomához. Az a tapasztalatunk, hogy a végzetteknek nincsenek problémáik a munkakereséssel. Az egyetem is ajánl karrier tanácsadást, segítségnyújtást. A diákok már az egyetemi évek alatt komoly cégekhez mennek gyakorlatra, vannak olyan vállalatok, amelyek fél évre tíz-tizenkét hallgatót is felvesznek és közülük választják ki a leendő alkalmazottakat, de a többiek is profitálnak az ott végzett gyakorlatból.

A fakultáson oktatott diszciplínák sokszínűsége széles választékot nyújt a hallgatók részére, és erősíti a multidiszciplinaritást. A kar széleskörű szaktanácsadási és szakértői tevékenységet végez, kormányzati, külföldi programok és vállalati megbízások keretében, amely pozitív hatást gyakorol az oktatás fejlesztésére is.

A kar jelentős szerepet töltött be a határon túli magyar anyanyelvű hallgatók agrárközgazdász képzésében és egyre erőteljesebb szerepet vállal a hazai általános közgazdászképzésben is. Fő kutatási területei: agrárgazdaságtan, gazdaságpolitika, háztartás-gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, logisztika, biztosítástan, marketing, menedzsment, regionális gazdaságtan, nemzetgazdasági ágazatok gazdaságtana, humán erőforrás menedzsment, szaktanácsadási módszertan, munkatudomány, pénzügy, világgazdaságtan, európai tanulmányok és alkalmazott matematika.

A Kar központja az igen könnyen megközelíthető Gödöllőn vonzó természeti környezetben, kitűnő feltételek között található. Emellett még Budapesten, Békéscsabán és Szarvason van képzési helye.

A karról részletes információt talál önálló honlapján: www.gtk.szie.hu