Vissza a normál nézetre

Rektori köszöntő

Tisztelt Látogató!

A Szent István Egyetem polgárai nevében abban a reményben köszöntöm, hogy honlapunk kellő betekintést nyújt egyetemi világunkba, amelyben a mezőgazdaság-, élelmiszer- és kertészettudományi, műszaki, építészeti és tájépítészeti, illetve a gazdaság- és társadalomtudományi diszciplínák együttműködése folyamatosan megújuló szakkínálatunkban és szerteágazó kutatási tevékenységünkben jelenik meg.

Gödöllői, budapesti és szarvasi képzéseink az állandóan változó feltételekhez igazodva, a termőföldtől az asztalig, azaz a termeléstől kezdve a feldolgozáson, szállításon keresztül egészen az értékesítésig, teljes pályafutásra ígérnek megélhetést. Több évtizedes, néhány esetben évszázados hagyományokra alapozva dolgozunk azért, hogy a Szent István Egyetemen kiállított diploma piacképes tudással párosuljon és garantálja a minőséget.

Különös figyelmet fordítunk arra is, hogy Egyetemünk a nemzetközi felsőoktatási színtér aktív szereplője legyen, így oktatóink és hallgatóink ország- és kontinenshatárokat átívelő tudományos, illetve mobilitási projektek révén a tudomány és a gyakorlat nemzetközi vérkeringésébe is bekapcsolódhatnak.

Egyik legfőbb célunk, hogy Egyetemünk még erőteljesebben keresse a megoldásokat korunk társadalmi-környezeti kihívásaira, a hatékony és eredményes szakmai munka révén születő tudományos eredményeket és tapasztalatokat pedig a hazai fejlődés szolgálatába állítsa.

Bízom benne, hogy a Szent István Egyetem honlapja megfelelő információkkal látja el olvasóit az intézményben folyó sokrétű tevékenységről, a képzési, oktatási és kutatási profiljáról, valamint az elért eredményeiről!

Kellemes és hasznos böngészést kívánok!

Dr. Palkovics László
rektor