Vissza a normál nézetre

Minőségpolitika

A Szent István Egyetem tevékenységeinek középpontjában mindenkor a hallgató áll. Célunk, hogy megbízható, magas színvonalú oktatási, kutatási és egyéb szolgáltatási tevékenységeinkkel biztosítsuk az intézmény hazai és nemzetközi versenyképességét, szakmai elismertségét.

A Minőségpolitika és a mindenkori felsőoktatási akkreditációs minőségi követelmények megvalósítása érdekében az egyetem vezetősége elkötelezettséget vállal az MSZ EN ISO 9001:2009 nemzetközi szabvány szerinti minőségirányítási rendszer intézményi szintű megvalósítása, fenntartása és folyamatos fejlesztése iránt, amelyet eszköznek tekint céljai megvalósításához.

A Szent István Egyetem folyamatosan figyelemmel kíséri a hallgatók és oktatók, valamint a munkaerőpiac, a gazdaság és a társadalom igényeit és elvárásait, és mindent megtesz azért, hogy a tevékenységeiben érdekelt felek feltétlen megbízható és korrekt partnernek tekintsék.

A Szent István Egyetem – a küldetésnyilatkozatában és az intézményfejlesztési tervében foglaltakkal összhangban – az alábbi célok elérése iránt kötelezi el magát:

 • az oktatási innováció révén a hallgatók hazai és nemzetközi szinten egyaránt versenyképes, magas színvonalú, biztos és értékes tudást és diplomát szerezzenek;
 • tevékenységeinek szervezése, irányítása során meghatározó figyelmet fordít a hallgatói igények teljesítésére;
 • K+F+I tevékenységével a társadalom és a gazdaság céljait szolgálja;
 • a munkaerőpiac szereplőinek bevonásával és együttműködésével sikeres gyakorlati szakemberek képzését valósítsa meg;
 • a felsőoktatási versenyben megszerzett pozícióját stabilan tartsa és folyamatosan erősítse;
 • a nemzetközi felsőoktatási piac meghatározó szereplőjévé váljon;
 • hatékony belső és külső kommunikációt folytasson;
 • munkatársai számára megbízható munkahelyet, megfelelő munkakörnyezetet és szakmai fejlődést biztosítson;
 • eredményesen működjön együtt hazánk és Európa felsőoktatási intézményeivel, társadalmi és gazdasági szervezeteivel a kulturális és a gazdasági élet gazdagítása érdekében;
 • támogatja az akadémiai integritást és szabadságot, miközben fellép a csalás ellen;
 • kiáll az oktatókat, a nem oktató alkalmazottakat és a hallgatókat érintő minden fajta intolerancia és diszkrimináció ellen;

A Minőségpolitika megvalósulása érdekében a Szent István Egyetem vezetése:

 • elvárja munkatársaitól, hogy munkájukkal szemben fokozottan igényesek legyenek, a minőségpolitikát ismerjék és alkalmazzák;
 • ösztönzi munkatársait, hogy ismereteiket, szaktudásukat folyamatosan bővítsék;
 • tevékenységeibe egyaránt bevonja az intézmény dolgozóit és hallgatóit;
 • elvárja, hogy minden munkatársa személyes tudásával és felelősségével járuljon hozzá az egyetem sikereihez,
 • a Minőségpolitika hatályát a kiszervezett, külsős közreműködő megbízottak körére is kiterjeszti.

 

Partnereink biztosak lehetnek abban, hogy a Szent István Egyetem valóban egy

ÉLETRE VALÓ DÖNTÉS”.

Gödöllő, 2017. június 14.

Dr. Tőzsér János
rektor