Vissza a normál nézetre

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat legitim működését az EHÖK Küldöttgyűlése által elfogadott és az Egyetem Szenátusa által jóváhagyott Alapszabály biztosítja.

Az EHÖK döntéshozó szerve a Küldöttgyűlése, mely a következő módon épül fel. Tagjai a Kari Hallgatói Önkormányzatok elnökei, az alelnök illetve az elnök. A Küldöttgyűlés általában 3 hetente, de legfeljebb havonta ülésezik.

Az elnök munkáját segíti egy operatív csoport, az Elnökség, melynek tagjait az elnök nevezi ki. Az Elnökségi Tagok mindegyike saját feladatkörrel rendelkezik, a rábízott feladatok ellátásáért felelős. Az elnökségi munkacsoportok a következők: kommunikáció, külügy, sport és kultúra.

Az EHÖK feladata az Egyetemen működő Kari Hallgatói Önkormányzatok munkájának koordinálása, illetve az Egyetem hallgatóinak legmagasabb szintű képviselete. Cél, hogy a hallgatók megkapjanak minden fontos információt, ami a hallgatói élettel kapcsolatos, illetve a minél nagyon elégedettség elérése mind hallgatói, mind intézményi oldalról (kommunikáció és visszacsatolás). Az Egyetemi Szenátus hallgatói tagjait is az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat delegálja.

A Szent István Egyetem az EHÖK révén tagja a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának, mely a Hallgatói Önkormányzatokat összefogó országos ernyőszervezet. (Hallgatóság ⇒⇐ Kari HÖK⇒⇐EHÖK ⇒⇐ HÖOK)

Az EHÖK által vagy közreműködésével szervezett rendezvények: gólyabál, Valéta bál, városi hajsza, egyetemi napok, sport napok, várossal való együttműködés sport, kultúra és ifjúsági témakörben. A szervezet számára fontos a társadalmi felelősség vállalás, jótékonysági eseményekben is részt vesz: kórházfestés, szemétszedés, valamint társadalmi felzárkóztató program kapcsán adománygyűjtés.

Elnökség
Elnök:
Balogh Barbara
e-mail cím: Balogh.Barbara@hok.szie.hu

Kommunikációért Felelős Elnökségi Tag:
Pribeli Rea Szilvia
e-mail cím: Pribeli.Rea.Szilvia@hok.uni-szie.hu

Külügyért Felelős Elnökségi Tag:
Szélyes Barnabás
e-mail cím: Szelyes.Barnabas.Zsolt@hok.uni-szie.hu

Hallgatói Szolgáltatásokért Felelős Elnöki Megbízott:
Szabó Barbara
e-mail cím: Szabo.Barbara.Katalin@hok.szie.hu

Szociális Ügyekért Felelős Elnöki Megbízott:
Molnár Klaudia Dóra
e-mail cím: Molnar.Klaudia.Dora@hok.uni-szie.hu

Szarvasi Képzésekért Felelős Elnöki Megbízott:
Komlósi Ádám
e-mail cím: Komlosi.Adam@hok.uni-szie.hu

Felügyelő Bizottság Elnöke:
Kispál Luca
e-mail cím: Kispal.Luca@hok.szie.hu

Részönkormányzatok elnökei

Élelmiszertudományi Kar
Sasi Kíra
e-mail cím: Sasi.Kira@hok.uni-szie.hu

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Bánfalvi Zsanett
e-mail cím: Banfalvi.Zsanett@hok.szie.hu

Gépészmérnöki Kar
Szélyes Barnabás
e-mail cím: Szelyes.Barnabas.Zsolt@hok.uni-szie.hu

Kertészettudományi Kar
Lovász Orsolya
e-mail cím: Lovasz.Orsolya@hok.uni-szie.hu

Mezőgazdaság-és Környezettudományi Kar
Zorván Szilárd
e-mail cím: Zorvan.Szilard@hok.szie.hu

Tájépítészeti és Településtervezési Kar
Weisz Szilvia
e-mail cím: Weisz.Szilvia@hok.szie.hu

Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Uzsoki Virág Olimpia
e-mail cím: Uzsoki.Virag.Olimpia@hok.uni-szie.hu

Szenátus tagok
Balogh Barbara
e-mail cím: balogh.barbara@hok.szie.hu

Zorván Szilárd
e-mail cím: Zorvan.Szilard@hok.szie.hu

Hornyik Lea
e-mail cím: Hornyik.Lea@hok.szie.hu

Lukács Mátyás
e-mail cím: Lukacs.Matyas.2@hok.uni-szie.hu

Szabó Barbara
e-mail cím: Szabo.Barbara.Katalin@hok.szie.hu

Szélyes Barnabás
e-mail cím: Szelyes.Barnabas.Zsolt@hok.uni-szie.hu

HÖK Iroda helyszínek

Központi EHÖK Iroda:
2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.
Forrásközpont 123.sz.

AGK HÖK:
5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
Kollégium, Alagsor

Budai Campus HÖK:
1118 Budapest, Villányi út. 29-43.
„G” épület, 113.sz.

GTK HÖK:
2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.
Forrásközpont, 117. sz.

GÉK HÖK:
2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.
Aula fsz. 25. sz.

MKK HÖK:
2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.
Főépület, II. emelet, 2012.sz.

YMÉK HÖK Iroda:
1146 Budapest, Thököly út. 74.
„A” épület, 1 emelet 204/a

Elérhetőségek:
facebook: https://www.facebook.com/SZIEEHOK/

instagram: https://www.instagram.com/szie_ehok/