Vissza a normál nézetre

Szakmai gyakorlat tájékoztató

A szakmai gyakorlat a képzésnek azon része, amely a felsőoktatási szakképzés, az alapképzési, a mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott időtartamban a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen és munkakörben lehetőséget nyújt a megszerzett tudás és a gyakorlati készségek együttes alkalmazására, az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolására, a munkahely és munkafolyamatok megismerésére, a szakmai kompetenciák gyakorlására.

A szakmai gyakorlóhely azon jogi személy, gazdálkodó szervezet, amely felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben vagy mesterképzésben a felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás, valamint a hallgatóval az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerint kötött hallgatói munkaszerződés alapján, az egybefüggő szakmai gyakorlatot biztosítja, és amelyet az Oktatási Hivatal a felsőoktatási intézmény adatainál szakmai gyakorlóhelyként nyilvántartásba vett. Gazdálkodó szervezeten a Polgári Törvénykönyv 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezetet kell érteni: az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, továbbá az egyéni vállalkozó.

A szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozó előírásokat a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet tartalmazza. A rendeletben foglaltakat a 2012 szeptemberében és azt követő tanévekben jogviszonyt létesített hallgatók esetén kell alkalmazni.

Kérjük, hogy a hatékony ügyrendezéshez a törvényi rendelkezéseknek megfelelően elkészített – alábbi – nyomtatványokat használják a szakmai gyakorlat szervezése során.

A nyomtatványok alapszövegén csak engedély után lehet módosítani.

A módosításra vonatkozó kérelmet az oktatási rektorhelyettes részére kell megküldeni (oktatasi.rektorhelyettes@szie.hu).

 (Abban az esetben kell az együttműködési megállapodást kötelezően megkötni, ha a szak képzési és kimeneti követelményei hat hét vagy annál hosszabb szakmai gyakorlatot határoznak meg, egyéb esetben a megállapodás köthető.)

(A szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát.)

Letölthető nyomtatványok:

Szakmai gyakorlat szervezésével foglalkozó kollégák

A SZIE által regisztrált gyakorlóhelyek listája

2014.október 7.
2015 április 17.
2015 november 09.
2016 november 09.
2017 augusztus 30.
2017 augusztus 31.
2017. november 22.
2018. június
2018. november