Vissza a normál nézetre

Nyelvoktatás

A Szaknyelvoktatási és Vizsgáztatási Központ fő feladata az egyetem gödöllői karain folyó BSc, MSc és Felsőfokú Szakképzésben tanuló hallgatók részére biztosítani a Felsőoktatási törvényben előírt és a mintatantervek által meghatározott szaknyelvoktatást. Ez azt jelenti, hogy a kötelező, kötelezően választható és választható tantárgyak keretében szaknyelvet oktat, felkészítve a hallgatókat az egyetem saját alapítású, a diákok és szakemberek nyelvi igényeire speciálisan kidolgozott, államilag elismert szaknyelvi nyelvvizsgájára, a Zöld Út Szaknyelvi Vizsgára. Három szaknyelv tanulása lehetséges, a karok és szakok profiljának megfelelően: gazdasági, műszaki, valamint agrár-és környezettudományi szaknyelv.

A nyelvoktatás 1-4 féléven keresztül folyik, attól függően, hogy egy-egy szak mintatanterve mit ír elő, illetve hogy a karok az alapfeladatokon kívül milyen egyéb kiegészítő nyelvtanulási formákat igényelnek vagy tesznek lehetővé. Így például mindhárom karon C tárgyként a szabad kapacitás erejéig olyan hallgatók is igényelhetnek szinten tartó, illetve haladó szintű nyelvoktatást, akik a diploma megszerzésének feltételét, a középfokú nyelvvizsgát már teljesítették. Ezen igényeknek megfelelve, új tantárgyakat fejlesztettünk, mint például a Sikeres állásinterjú angolul, valamint a Hatékony prezentáció angolul.

Ezen kívül, a Szaknyelvoktatási és Vizsgáztatási Központ működteti az országos hatáskörű Zöld Út Nyelvvizsgaközpontot, amely országosan 17 nyelvvizsgahely segítségével szervezi szaknyelvi vizsgáit.

Az egyetemen folyik szakfordító és idegennyelvi szakmai kommunikátor szakirányú továbbképzés is, a GTK Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetében, az Idegennyelvi és Kommunikáció Tanszék gondozásában.

A Szaknyelvoktatási- és Vizsgáztatási Központ Szaknyelvoktatási Egysége kis állandó létszámmal látja el feladatait. Vezető: Tóth Ildikó. Főállású nyelvtanáraink: angol nyelv: Bodnár Angéla, Fackelmayer Roxane, Halászné Králik Ágota, francia nyelv: Vizsnyiczai Zita. A német nyelvi órákat más karokon dolgozó vendégoktató tanárok tartják, átoktatás keretében.

A Szaknyelvoktatási Egység irodája a Tudástranszfer Központ 2. emelet 238. szobája, illetve  a 240. szoba, ahol Halászné Králik Ágota oktatásszervező és angol tanár, hétfőn és szerdán 9.00-től 11.00-ig fogadja a hallgatókat, vagy e-mailen lehet kapcsolatba lépni vele.

Ügyfélfogadási idő:. Kedd: 9-11, Szerda: 9-11