Vissza a normál nézetre

Intézményi PhD nyelvi vizsga

Tájékoztatás az intézményi PhD alapfokú nyelvi vizsgáról

A Szent István Egyetem Egyetemi Doktori Szabályzat 14. §-a alapján a magyar anyanyelvű doktorandusz esetén a képzésre történő felvételkor megkövetelt legalább középfokú, „C” vagy „B2” típusú nyelvvizsga mellett a komplex vizsgára történő jelentkezéshez második idegen nyelv ismeretének igazolása is szükséges legalább alapfokú nyelvvizsga letételével, vagy egy, a felsőoktatási intézmény által szervezett nyelvi vizsgával.

Fentiek értelmében az Egyetem a PhD hallgatóknak lehetőséget biztosít intézményi PhD alapfokú nyelvi vizsga letételéhez. A kitöltött, aláírt jelentkezési lapot kérjük postai úton a Szent István Egyetem Képzésadminisztrációs Központ, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. címre, vagy szkennelve az inyv@szie.hu e-mail címre megküldeni.

A nyelvi vizsgával kapcsolatos további tájékoztatást ad:

angol nyelvi vizsga esetén: Vas Judit (Vas.Judit@fh.szie.hu),
német nyelvi vizsga esetén: Kapronczai Éva (Kapronczai.Éva@fh.szie.hu)
francia nyelvi vizsga esetén: Vizsnyiczai Zita (Vizsnyiczai.Zita@fh.szie.hu)

Jelentkezési határidő 2020. szeptember 3. (csütörtök) 10:00
vizsga napja: 2020.
A vizsga díja: 30 000 Ft (NEPTUN befizetés)

A pontos kezdési időpontról és a helyszínről a jelentkezések befogadása után e-mailben értesítjük a hallgatókat.