Vissza a normál nézetre

Jogszabályok jegyzéke

2002. évi LI. torvény az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben 1991. március 19-én felülvizsgált szövegének kihirdetéséről

2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról

1996. évi LVII. Törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról

1991. évi XXXIX. törvény a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról

1991. évi XXXVIII. törvény a használati minták oltalmáról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1981. évi 1. törvényerejű rendelet a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről szóló Budapesti Szerződés kihirdetéséről

1980. évi 14. törvényerejű rendelet a Szabadalmi Együttműködési Szerződés kihirdetéséről

1970. évi 18. törvényerejű rendelet az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények 1967. július 14-én Stockholmban felülvizsgált, illetve létrehozott szövegének kihirdetéséről

26/2004. (II.26.) Korm. Rendelet az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról

19/2005. (IV.12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

18/2004. (IV.28.) IM rendelet a használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól

16/2004. (IV.27.) IM rendelet a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól

20/2002. (XII.12.) IM rendelet a szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggő beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól

19/2001. (XI.29.) IM rendelet a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól

19/1991. (XII.28.) IM rendelet a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól

2004. évi CXXXIV. Törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról

2003. évi XC. Törvény a Kutatás és Technológiai Innovációs alapról