Vissza a normál nézetre

Növénytermesztő mérnöki MSc (SZIE MKK)

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar (Gödöllő) - növénytermesztő mérnöki duális mesterképzés

A képzés célja olyan növénytermesztő mérnökök képzése, akik széles körű természettudományi, termesztéstechnológiai, növényvédelmi, növénynemesítési és élelmiszergazdasági ismeretekkel rendelkeznek. Végzett hallgatóink a szántóföldi növények, elsősorban a gabonafélék, ipari- és olajnövények, takarmány- és energianövények termesztéséhez szükséges ismereteik birtokában alkalmasak lesznek a szántóföldi növénytermesztés tervezési, szervezési, irányítási folyamatainak vezetésére. Alapos ismereteket szereznek a gyepnövények termesztése, a legelő- és rétgazdálkodás, valamint a természetvédelmi- és a pázsitgyepek kezelése területén. A nálunk végzett növénytermesztő mérnökök rendelkeznek azzal a tudással, amely képessé teszi őket tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére, valamint tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Duális képzési partnerszervezet

Szakmai gyakorlat helye

Kapcsolattartó telefonszáma

E-mail címe

Bóly Zrt.

Bóly

+36 70 507 1201

martina.schoblocher@bonafarm.hu

Hód-Mezőgazda Zrt.

Hódmezővásárhely

+36 30 953 0166 antal.gabor@hodmgrt.hu

Gödöllői Tangazdaság Zrt.

Kartal

+36 20 432 0350

kodmon.szabolcs@gtrt.hu