Vissza a normál nézetre

Duális képzés

A duális képzést választó hallgató a nappali munkarendben folyó képzésének megkezdésével egy időben, de legkésőbb a második félévtől, a tanulmányokkal párhuzamosan minősített partnerszervezeteknél képzési gyakorlatot végez. Ennek eredményeként munkatapasztalatot szerez, és szaktudását már a képzés alatt megerősíti, amivel később, a munkaerőpiacon előnyt élvez a hagyományos képzésen résztvevő hallgatókkal szemben. A szorgalmi időszakban más, nem duális hallgatóval együtt a tantervben meghatározott tanulmányi kötelezettségeit teljesíti, míg a vizsgaidőszakban, vagy a vizsgaidőszakot követő nyári szünetben szakmai gyakorlatot végez.

A partnerszervezet a képzés teljes idejére – mind a gyakorlati, mind az Egyetemen töltött szorgalmi időszak alatt – díjazásban részesíti a hallgatót, amelynek mértéke legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 65 százaléka.

Duális képzésre jelentkezni az elektronikus felvételi eljárással párhuzamosan, vagy – betöltetlen hely esetén – azt követően az egyetemi beiratkozás előtt, az adott szakhoz kapcsolódó partnerszervezetnél közvetlenül lehet. A kiválasztás feltételeit a partnerszervezetek saját igényeik szerint határozzák meg. A sikeres egyetemi, illetve duális partnerszervezetnél tett felvételit követően a hallgató a beiratkozás alkalmával nyilatkozik az Egyetem felé duális képzésen történő részvételről.

További hasznos információ a duális képzésről az Oktatási Hivatal honlapján szerezhető.

 

A Szent István Egyetem duális formában indított szakjai és duális partnerszervezetei:

Alapképzések:

Élelmiszermérnöki

Gépészmérnöki

Környezetmérnöki

Mezőgazdasági mérnöki

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

Turizmus-vendéglátás

 

Mesterképzések:

Élelmiszermérnöki

Mezőgazdasági biotechnológus

Növénytermesztő mérnöki

Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki